• kontakt@programzysk,pl

Czym jest zjawisko inflacji?

Inflacja to proces wzrostu cen. W firmach inflację obserwuje się jako rosnący koszt utrzymania firmowej infrastruktury, sprzedaży i zatrudnienia oraz coroczną podwyżkę pensji dla pracowników.

pieniądze

Czym jest spowodowana inflacja?

Inflacja najczęściej spowodowana jest przez duże obniżki stóp procentowych lub zwiększenie kosztów wsparcia socjalnego. Większość firm koncentruje się na podwyższeniu cen usług, jednak czasami może to spowodować wycofanie zamówienia.

Właściciele firm i inwestorzy powinni być świadomi, że inflacja, czyli ogólny wzrost cen towarów i usług w czasie, ma daleko idące skutki dla ich dochodów i inwestycji. Gdy może być wskaźnikiem zdrowej gospodarki, gdy towarzyszy jej wysoki poziom zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, zbyt wysoka inflacja może prowadzić do niższych zysków, wyższego bezrobocia.

świnka - skarbonka, pieniądze

Jak przeciwdziałać inflacji?

Wysoki poziom inflacji może stać się problemem dla firm, które muszą podnieść ceny produktu lub usługi. Jednakże firma musi być świadoma tego, że podwyższając cenę za usługę może stać się mniej konkurencyjna w stosunku do innych firm świadczących podobne usługi.

Powinniśmy również pamiętać, że firma musi myśleć nie tylko o swojej kondycji finansowej, ale także inwestować i zatrudniać pracowników. Przy dobrych wynikach firma ma większe szanse na to, aby pozyskać kapitał i zatrudnić więcej osób.

Dlatego każda decyzja w firmie powinna być poprzedzona gruntownym researchem i określeniem możliwości firmy. Po przeprowadzeniu analizy zysków i strat można podejmować działania mające na celu zniwelowanie dziury w budżecie firmowym spowodowanej znacznym wzrostem inflacji.

Inflacja powoduje, że firma musi być bardziej przygotowana na zmiany cen i mając dobrze opracowaną strategię finansowania można lepiej kontrolować swoje finanse.

pieniądze